СҰРЫПТАЛЫМ
Атауы Өлшем Ұзындығы 1 дана/кг салмағы
Сымы ОК 1.2 7320 65
Сымы ОК 1.6 4120 65
Сымы ОК 1.8 3560 65
Сымы ОК 2.0 2630 65
Қалалар: