СҰРЫПТАЛЫМ
Атауы Өлшем Ұзындығы 1 дана/кг салмағы
Созба сым, ГОСТ 30136 6.5 3260 850
Созба сым, ГОСТ 30136 8.0 2150 850
Созба сым, шыбықтар 6.5 6 1.7
Созба сым, шыбықтар 8 6 2.6
Қалалар: