СҰРЫПТАЛЫМ
Атауы Өлшем Ұзындығы 1 дана/кг салмағы
Швеллер, ГОСТ 535 6.5 11.7 70
Швеллер, ГОСТ 535 8 11.7 85
Швеллер, ГОСТ 535 10 11.7 105
Швеллер, ГОСТ 535 12 11.7 127
Швеллер, ГОСТ 535 14 11.7 153
Швеллер, ГОСТ 535 16 11.7 175
Швеллер, ГОСТ 535 18 11.7 203
Швеллер, ГОСТ 535 20 12 230
Швеллер, ГОСТ 535 22 12 265
Швеллер, ГОСТ 535 24 12 306
Швеллер, ГОСТ 535 27 12 352
Швеллер, ГОСТ 535 30 12 394
Швеллер, ГОСТ 535 40 12 600
Қалалар: